Sekilas Tentang Kami

22 Desember 2017 | Kota Semarang

RUPAWAN AY merupakan kepanjangan dari Rumah Para Relawan Ashabul Yamin yang menjadi satu kesatuan dari Majelis Dzikir Wa Dakwah Ashabul Yamin yang diasuh oleh Beliau Gurunda Al Habib Muhammad bin Farid Al Mutohhar. Komunitas ini bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial, dan  Keagamaan. Kami terbentuk di Semarang sejak 22 Desember 2017 bertujuan untuk berkhidmah dalam dakwah kegiatan Majlis Dzikir Wa Dakwah  Ashabul Yamin pimpinan Gurunda  Al Habib Muhammad bin Farid Al Muthohhar.

Where It’s At

1234 Divi St. #1000
San Francisco, CA 20935